Mé další články

Slovanologie není jediné místo na internetu, na které jsem přispěl svými články. Pokud máte zájem o to si je přečíst, na této stránce najdete jejich seznam.

LUMYD.eu

Pro LUMYD.eu jsem začal psát v létě 2021 a pokračoval až do konce roku 2023. Za tu dobu vzniklo 18 článků (z toho tři rozhovory) zaměřených na rozličná témata, převážně však rané Slovany na dolním Dunaji a dějiny Avarského kaganátu. Všechny články vznikaly se záměrem představit méně známé aspekty historie širokému publiku, a tak to jsou spíše přehledové, a ne odborné práce:

Dolní Dunaj v 6. a 7. století

Avaři

Velká step

Polabští Slované