Úvod

Slovanologie je blogem, na kterém publikuji dílčí výsledky svého výzkumu, poznámky ke knihám, které jsem četl a popularizační články o raném středověku.

Pod deiktickým a nevyjádřeným „já“ se v předchozím odstavci skrývá Pavel Horký, kterému někteří říkají Heiss a jiní prostě Pavel. Vysoký chlapík s hnědými vlasy, student historických věd a anglické filologie na Univerzitě Palackého, reenactor a příslušník naprosto menšinové skupiny vědců, kteří veškerou pozornost upírají k rozličným tématům spojeným s dobou přibližně mezi roky 476 a 1066.

V tomto konkrétním případě patří mezi tato témata zejména raně středověké vojenství a politika se zaměřením na dobu na přelomu osmého a devátého století, kdy se francká moc šířila podél Dunaje na východ a dostala se do konfliktu s Avary, kteří si až do té doby nárokovali hegemonii nad touto oblastí. Francko-avarské války, které následovaly, představují jeden z velkých předělů evropské historie a také do velké míry neprobádaný prostor v rámci studia raně středověké Evropy.

Tuto skulinu jsem se rozhodl svým výzkumem vyplnit a kromě odborných článků o tom psát i tento blog. Od jeho založení na sklonku roku 2018, kdy vznikl jako můj nový koníček uplynula už docela dlouhá doba, a i změnil se i záměr, se kterým usedám za klávesnici. Od populárně-naučného projektu se po dvouleté pauze blog nově slouží třem účelům a také záměrům:

  1. poskytovat místo, kde můžu publikovat myšlenky o svém výzkumu a diskutovat o nich
  2. poskytovat prostor pro sdílení přínosných článků, knih a nápadů z oblasti vojenské a politické historie raného středověku, které mohou obohatit českou historickou scénu
  3. přinášet populárně-naučné články, i když v menší míře než před lety

Pevně věřím, že Slovanologie tyto tři cíle dokáže naplnit a přispět k poznání minulosti jak ve vědecké obci, tak v řadách laické veřejnosti.

Aby vám nic z toho neuniklo, můžete ji sledovat prostřednictvím RSS feedu, na ActivityPubu (tj. na sítích jako je Mastodon) nebo prostřednictvím newsletteru:

Loading

Kontakt, užitečné odkazy &c.

Email: info@slovanologie.cz
Můj profil na Academii