Meta Výzkum

S lukem a oštěpem: Raně středověký vzdušný boj

Nejméně zkoumanou a nejhůře popsanou složkou raně středověkých armád jsou jejich vzdušná vojska, která měla značný vliv na podobu dobového válečnictví. Jejich výzkum přitom není příliš obtížným a nabízí velmi široké možnosti pro kohokoli, kdo má zájem vyniknout mezi historiky raného středověku, což ostatně ukazuje tento článek.

Více
Meta Update Výzkum

Update výzkumu I: Heiss píše bakalářku

Jedním z cílů tohoto blogu je mapovat můj výzkum a publikovat k prodiskutování s ostatními některé myšlenky, ke kterým se v jeho průběhu dostanu. V současné době se většina mých historických aktivit točí okolo sepisování bakalářské práce. O čem bude, a ve kterém stádiu psaní se právě teď nacházím, prozrazuje tento článek.

Více