literatura

Pár poznámek k Luttwakově Grand Strategy of the Byzantine Empire

Vzhledem k tamní tradici je na západním knižním trhu možné najít velmi přínosné knihy o středověké politice a vojenství. Jednou z nich je i Grand Strategy of the Byzantine Empire, ovšem jak to už u podobných titulů bývá, nepřináší jen zcela nový pohled na danou problematiku, ale nese si s sebou i několik problémů.

Více