Meta Výzkum

S lukem a oštěpem: Raně středověký vzdušný boj

Nejméně zkoumanou a nejhůře popsanou složkou raně středověkých armád jsou jejich vzdušná vojska, která měla značný vliv na podobu dobového válečnictví. Jejich výzkum přitom není příliš obtížným a nabízí velmi široké možnosti pro kohokoli, kdo má zájem vyniknout mezi historiky raného středověku, což ostatně ukazuje tento článek.

Více
Výzkum

S Franky o závod: Časové možnosti avarské mobilizace

Včasné zpracování informací je pro vojenský úspěch naprosto klíčové. Informace musí putovat z centra rozhodování na periferii a zpět rychle a bez přerušení. V opačném případě může dojít ke katastrofě nezměrných rozměrů. K jedné takové katastrofě mohlo dojít i roku 791 v Avarském kaganátu. V tomto článku ukazuji proč.

Více
Meta Update Výzkum

Update výzkumu I: Heiss píše bakalářku

Jedním z cílů tohoto blogu je mapovat můj výzkum a publikovat k prodiskutování s ostatními některé myšlenky, ke kterým se v jeho průběhu dostanu. V současné době se většina mých historických aktivit točí okolo sepisování bakalářské práce. O čem bude, a ve kterém stádiu psaní se právě teď nacházím, prozrazuje tento článek.

Více
Výzkum

Mezi Sámovou říší a Koreou I: Model Lva Gumiljova a válka o hedvábí

Dějinné události se vždy odehrávají v mnohem větším kontextu, který je přesahuje jak časově, tak geograficky. Tento kontext si zaslouží svůj vlastní výzkum a je nutný pro pochopení některých historických dějů. A proto vznikl tento článek, pokus o zhodnocení událostí napříč Eurasií, které ovlivnily i naše dějiny prostřednictvím Sámovy říše.

Více